Krokoexpedice

Dlouho jsem se rozmýšlel – Cink mám sice zpátky živou, ale kapitánovi Hookovi bych se měl pomstít. Chci, aby se tato situace už nikdy neopakovala. Vím, že achilovou patou Hooka je krokodýl – toho se Hook doopravdy bojí. Požádal jsem proto jednotlivé expedice, aby krokodýla našly a na důkaz se s ním vyfotily. Jediný mudrc věděl, v jaké bažině se krokodýl plaví, ale on je totiž vcelku na peníze. Proto si expedice musely nejdříve vydělat prodejem ovoce, aby mu dobře zaplatily. Poté získávaly indicie, podle kterých našly mapu vedoucí ke krokodýlovi. Měl jsem pak velikou radost, krokodýla jednotlivé expedice našly v bažině kousek od zakotvených pirátských lodí, jak si spokojeně hoví. Na základě dlouhého očního kontaktu bylo jasné, že on je tím, kdo nám pomůže. Petr Pan